Hovioikeuden ratkaisu rikesakosta valittamisesta


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Koska A:lle määrätyn rikesakon menettelyssä oli ollut kysymys sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 2 luvun mukaisesta jatkokäsittelystä, toimivaltaisena muutoksenhakuasteena on rikkomuksen tekopaikan käräjäoikeus, mikä tässä tapauksessa oli Pirkanmaan käräjäoikeus. Näin ollen käräjäoikeuden olisi tullut ottaa valitus tutkittavakseen eikä jättää sitä mainitsemallaan perusteella tutkimatta. Tarkoituksenmukaisuus- ja prosessiekonomisista syistä hovioikeus otti arvioitavakseen, olisiko A:lla ollut oikeus hakea esittämillään perusteilla muutosta saamaansa rikesakkomääräykseen. A oli tunnustanut syyllisyytensä tekoon. Hän ei muutoshakemuksessaan esittänyt seikkoja sen tueksi, että hänen antamaansa suostumusta rasittaisi virhe, että määräys perustuisi väärään lain soveltamiseen tai että menettelyssä olisi tapahtunut tuomiovirhe, joka oikeuttaisi tuomiovirhekanteluun. Näin ollen A:lla ei ollut oikeutta hakea muutosta hänelle annettuun rikesakkomääräykseen. (Vailla lainvoimaa 27.11.2018)

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot