Hovioikeuden ratkaisu pääomalle maksettavasta viivästyskorosta ilman kantajan vaatimusta

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Asiassa oli kysymys kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden kauppaa koskevan esisopimuksen perusteella maksetun ennakkomaksun palauttamista koskevasta riidasta. Asiassa oli ratkaistava, oliko käräjäoikeus tuominnut palautettavalle pääomalle maksettavan koron toisin kuin kantaja oli vaatinut. Lisäksi asiassa oli kysymys siitä, voitiinko viivästyskoron palauttamista koskeva vaatimus tutkia tässä oikeudenkäynnissä. (Vailla lainvoimaa 30.10.2018)

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies