Hankintaan liittyvän hyvitysmaksun edellytys ei ole se, että maksua vaatinut olisi virheettömässä menettelyssä varmasti voittanut

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KHO:2015:94 Julkinen hankinta – Puolustusvoimat – Kääntöpöytä – Hyvitysmaksun edellytykset – Todellinen mahdollisuus voittaa – Hankintailmoituksen laiminlyöminen – Markkinaoikeuden päätöksen perusteleminen

Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos (PVTT) oli hankkinut muun ohella sotilasajoneuvojen häiveominaisuuksien tutkimiseen käytettävän kääntöpöytälaitteiston. PVTT oli tehnyt hankintaan liittyen markkinoilla toimiville yrityksille englanninkielisen tietopyynnön ja sen jälkeen pyytänyt tarjouksia englanninkielisellä tarjouspyynnöllä neljältä yritykseltä. Hankinnasta ei ollut julkaistu hankintalain mukaista hankintailmoitusta.

Markkinaoikeus hylkäsi tarjouskilpailussa toiseksi sijoittuneen A Oy:n vaatimuksen hyvitysmaksun määräämisestä. Markkinaoikeus perusteli ratkaisuaan sillä, että toteutumatta jääneen tarjouskilpailun lopputuloksen jälkikäteiseen arviointiin liittyi lukuisia epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi asiassa ei ollut mahdollista varmuudella todeta, millaiseksi A Oy:n asema olisi virheettömässä menettelyssä muodostunut.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että hyvitysmaksun määrääminen ei edellytä hakijan voineen varmasti voittaa tarjouskilpailun virheettömässä menettelyssä. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykseksi ei näin ollen tullut markkinaoikeuden tavoin asettaa sitä, että asiassa olisi mahdollista varmuudella todeta, millaiseksi A Oy:n asema olisi virheettömässä menettelyssä muodostunut. Korkein hallinto-oikeus totesi markkinaoikeuden päätöksen virheelliseksi myös siltä osin kuin siinä oli todettu, että tarjouskilpailu olisi jäänyt toteutumatta.

Korkein hallinto-oikeus totesi hankintailmoituksen laiminlyömisen olevan virhe, joka luonteensa puolesta on omiaan vaikeuttamaan virheettömän menettelyn lopputuloksen jälkikäteistä arvioimista. Hyvitysmaksua koskevaa vaatimusta ei kuitenkaan voinut yksin tähän virheeseen viittaamalla hylätä, vaan hyvitysmaksun edellytysten arvioinnissa tuli ottaa huomioon asian olosuhteet kokonaisuudessaan. Kun tämän kokonaisarvion perusteella hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä ei ollut, markkinaoikeuden päätöksen lopputulos pysytettiin.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto