Hallitus haluaa myös yritykset vastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto'

Hallitus esittää, että myös yritys, yhteisö tai muu oikeushenkilö voisi joutua rangaistusvastuuseen toiminnassaan tehdystä törkeästä kirjanpitorikoksesta.

Torstaina eduskunnalle annetun esityksen mukaan näissä rikoksissa on kyse vakavista ja usein suunnitelmallisista teoista, joissa rikosoikeudellisen vastuun kohdistuminen pelkästään luonnollisiin henkilöihin ei aina ole oikeudenmukaista. Esityksen taustalla on OECD:n lahjonnan vastaisen työryhmän suositus korruption torjunnan tehostamiseksi.Esityksen mukaan muutoksella halutaan parantaa myös niiden tahojen kuten verottajan ja velkojien asemaa, joiden oikeuksien toteutuminen on yhteydessä kirjanpidon asianmukaisuuteen. Muutoksella voidaan myös osaltaan torjua epäasiallista kilpailua, ja sillä on näin ollen positiivisia yritysvaikutuksia.

Nykyisin törkeästä kirjanpitorikoksesta voidaan tuomita vain luonnollinen henkilö, kuten kirjanpitovelvollinen, kirjanpidosta toimeksiannon perusteella vastaava tai yrityksessä määräysvaltaa käyttävä henkilö. Mikäli yritys tai yhteisö joutuisi rikosvastuuseen toiminnassaan tehdystä törkeästä kirjanpitorikoksesta, rangaistuksena olisi yhteisösakko. Tällä hetkellä se on suuruudeltaan 850 - 850 000 euroa.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto