Hallitus esittää muutoksia tuloverotukseen sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamista

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Palkkatulon verotus pysyy ensi vuonna lähes ennallaan. Ns. solidaarisuusveron alemman alarajan voimassaoloa jatketaan ensi vuonna. Tuloveroasteikon indeksitarkistuksen jälkeen solidaarisuusveron alaraja on 76 100 euroa. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 3 100 eurosta 3 305 euroon. Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 1 540 eurosta 1 630 euroon. Eläketulovähennykset nousevat. Työasuntovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 250 eurosta 450 euroon. Vapaaehtoistyöntekijöille maksettavien verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärää korotetaan nykyisestä 2 000 eurosta 3 000 euroon kalenterivuodessa. Soveltamisala laajenee koskemaan myös julkisyhteisöiltä saatuja korvauksia. Tavanomaisia henkilökuntaetuja koskevaa säännöstä täsmennetään siten, että liikenteenharjoittajan työntekijöilleen myöntämissä henkilökuntalipuissa huomioidaan konsernina toimiminen. Perintö- ja lahjaverolakia muutetaan siten, että perintöveroa olisi suoritettava vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen liittyvän kuolemanvaravakuutuksen perusteella saadusta vakuutuskorvauksesta.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies