Hallinto-oikeus: Tupakointi voitiin kieltää yksityisen sikariklubin sisätiloissa kun tilaa oli pidettävä työntekijöiden käytettävissä olevana tilana

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Asiassa oli kyse sen arvioimisesta, oliko viranomainen voinut kieltää tupakoinnin yksityisen sikariklubin sisätiloissa sillä perusteella, että klubin tiloissa käy ulkopuolisen yrityksen palveluksessa olevaa henkilökuntaa siivoamassa. HAO katsoi, että nyt kyseessä olevaa tilaa oli tapauksen oloissa pidettävä tupakkalain 74 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna työntekijöiden käytettävissä olevana tilana, jossa tupakointi on mainitun lainkohdan nojalla kielletty. Asiaan ei soveltunut mikään 75 §:ssä säädetyistä poikkeuksista. Kunnan valvontaviranomainen oli näin ollen voinut kieltää tupakoinnin klubin sisätiloissa. Asiassa tehtyyn ratkaisuun nähden ei ollut kohtuutonta, että valittaja vastasi itse oikeudenkäyntikuluistaan. (Ei lainvoim. 7.11.2018)

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies