Hallinto-oikeus: Pysäköintivirhemaksun määrääminen ei ollut ilmeisen kohtuutonta eikä virhe ollut vähäinen kun vammaisen pysäköintilupa ei ollut tuulilasissa havaittavissa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Tieliikennelaki velvoittaa vammaisen pysäköintiluvan haltijan sijoittamaan luvan pysäköinnin ajaksi ajoneuvon tuulilasiin näkyvään paikkaan. Koska vammaisen pysäköintilupaa ei ollut pysäköinnin ajaksi sijoitettu näkyvään paikkaan, oli pysäköintivirhe tapahtunut. Virhettä ei voitu A:n esittämillä perusteilla pitää pysäköinninvalvonnasta annetun lain tarkoittamalla tavalla vähäisenä eikä pysäköintivirhemaksun määräämistä ilmeisen kohtuuttomana. Pysäköinninvalvojan päätöstä ei näin ollen ollut syytä muuttaa. (Vailla lainvoimaa 5.11.2018)

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies