Hallinto-oikeus: Lomahuoneiston omistajan kiinteistöosakeyhtiölle maksamat rahoitusvastikkeet eivät olleet pääomatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita menoja


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

A omisti kiinteistöosakeyhtiö B Oy:n osakkeita, jotka oikeuttivat viiden lomahuoneiston hallintaan. Lomahuoneistojen hallintaoikeus oli kuitenkin yhtiöjärjestyksen määräyksin annettu yhtiölle niin, että yhtiö vuokrasi lomahuoneistot palveluntarjoajalle edelleen vuokrattaviksi. Huoneistojen vuokraamisesta saatu tulo kertyi yhtiöön ja verotettiin yhtiön tulona. B Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö jakaa huoneistojen vuokrauksesta yhtiölle kertyviä varoja osakkaille voitonjakona tai pääomanpalautuksena heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa, eikä kunkin huoneiston kerryttämän vuokratulon perusteella. A ei ollut saanut verovuosina tuloa yhtiöltä. HAO katsoi, että A:n yhtiölle maksamat rahoitusvastikkeet eivät olleet hänen verotuksessaan TVL 54 §:n 1 momentissa tarkoitettuja pääomatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita menoja.

Hämeenlinnan HaO 27.11.2018 18/0592/1
Henkilökohtaisen tulon verotus – Pääomatulo – Pääomatulojen hankkimisesta johtuneet menot –
Rahoitusvastike –Kiinteistöosakeyhtiö – Lomahuoneisto
Diaarinumero: 01225/17/8101
Taltionumero: 18/0592/1
Antopäivä: 27.11.2018
Sovelletut oikeusohjeet: Tuloverolaki 32 §, Tuloverolaki 54 § 1 momentti
"Päätöslyhennelmä
A omisti kiinteistöosakeyhtiö B Oy:n osakkeita, jotka oikeuttivat viiden lomahuoneiston hallintaan. Lomahuoneistojen hallintaoikeus oli kuitenkin yhtiöjärjestyksen määräyksin annettu yhtiölle niin, että yhtiö vuokrasi lomahuoneistot palveluntarjoajalle edelleen vuokrattaviksi. Huoneistojen vuokraamisesta saatu tulo kertyi yhtiöön ja verotettiin yhtiön tulona. B Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö jakaa huoneistojen vuokrauksesta yhtiölle kertyviä varoja osakkaille voitonjakona tai pääomanpalautuksena heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa, eikä kunkin huoneiston kerryttämän vuokratulon perusteella. A ei ollut saanut verovuosina tuloa yhtiöltä.
A oli maksanut yhtiölle rahoitusvastiketta, jolla yhtiöjärjestyksen mukaan katetaan rakennusaikaisten lainojen korot, kulut ja lyhennykset sekä muut pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksista ja uudistuksesta. Yhtiö oli tulouttanut rahoitusvastikkeet. Hallinto-oikeus katsoi A:n ja B Oy:n välisten olosuhteiden perusteella rahoitusvastikkeiden maksamisen olevan verrattavissa tavalliseen osakeyhtiöön tehtävään sijoitukseen. Rahoitusvastikkeita pidettiin kiinteistöyhtiön ja sen harjoittaman toiminnan rahoittamiseen ja pääomittamiseen liittyvänä sijoituksena, eikä osakkaan hallitseman huoneiston tuottaman tulon hankintaan liittyvinä verovuoden menoina. Kun A ei vuokrannut huoneistoja eikä siten saanut verotettavaa vuokratuloa, vuokranantajan keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle maksamien rahoitusvastikkeiden vähentämistä koskeva oikeuskäytäntö ei tullut asiassa sovellettavaksi. Sillä seikalla, että yhtiö oli tulouttanut rahoitusvastikkeet, ei ollut asiassa merkitystä. A:n yhtiölle maksamat rahoitusvastikkeet eivät olleet hänen verotuksessaan tuloverolain 54 §:n 1 momentissa tarkoitettuja pääomatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita menoja.
Verovuodet 2013 ja 2014"

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot