Hallinto-oikeus kumosi poliisilaitoksen päätöksen aselupien peruuttamisesta


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Vaasan HaO 12.12.2018 18/0304/2

Ampuma-ase - Aselupien peruuttaminen - Muu rikos - Toisen turvallisuutta vaarantava elämäntapa tai käyttäytyminen - Liikenneturvallisuuden vaarantaminen - Kuolemantuottamus - Luvanhaltijan sopimattomuuden arviointi

Hallinto-oikeus kumosi poliisilaitoksen päätöksen, koska A:n rikos ei osoittanut häntä ampuma-aselain 67 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla sopimattomaksi pitämään hallussaan ampuma-aseita ja koska A:n osalta ei ollut myöskään tuotu esiin mitään sellaista ampuma-aselain 67 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettua käyttäytymistä, että häntä olisi pidettävä sopimattomana pitämään hallussaan ampuma-aseita.

Poliisilaitos oli peruuttanut A:n aseluvat, koska käräjäoikeus oli lainvoimaisella tuomiolla tuominnut A:n liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta yhteiseen 100 päiväsakon rangaistukseen ja koska A:lle oli järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisen sekä poliisilakiperusteisen kiinnioton perusteella vuonna 2012 annettu ampuma-aselain mukainen varoitus.
Koska varoituksen perusteena olevasta teosta oli kulunut aikaa kuusi vuotta hallinto-oikeus katsoi, ettei kyseisellä teolla ollut asian ratkaisun kannalta katsottava olleen merkitystä.
A oli törmännyt kuljettamallaan pakettiautolla, kyydissään yksi matkustaja, tämän edellä risteysalueella pysähdyksissä olleen asianomistajan kuljettaman henkilöauton perään sillä seurauksella, että henkilöauto oli törmäyksen voimasta kimmonnut vastaan tulleen ajoneuvoyhdistelmän etukulmaan. Henkilöauton kuljettaja menehtyi törmäyksessä saamiinsa vammoihin.
Käräjäoikeuden tuomion perustelujen mukaan asiassa ei ollut tullut ilmi, että A olisi tietoisesti kiinnittänyt huomiota muuhun kuin ajamiseen. Hallinto-oikeuden asiakirjoista ei myöskään ilmennyt, että A olisi tapahtumatilanteessa ajanut ylinopeutta, onnettomuus olisi aiheutunut puhelimen käytöstä ajaessa.

Asiassa oli kysymys A:n syyllistymisestä yksittäiseen liikenteen vaarantamisrikokseen ja kuolemantuottamukseen, jotka eivät osoittaneet tekijässään väkivaltaista käyttäytymistä.
Hallinto-oikeus kumosi poliisilaitoksen päätöksen, koska A:n rikos ei osoittanut häntä ampuma-aselain 67 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla sopimattomaksi pitämään hallussaan ampuma-aseita ja koska A:n osalta ei ollut myöskään tuotu esiin mitään sellaista ampuma-aselain 67 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettua käyttäytymistä, että häntä olisi pidettävä sopimattomana pitämään hallussaan ampuma-aseita.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot