Hallinto-oikeus ei muuttanut Opetushallituksen päätöstä, jonka mukaan oikeustieteen opiskelijan tuli suorittaa täydentäviä opintoja Tukholman yliopistossa suoritetun Juris magister -nimisen tutkinnon lisäksi


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Opetushallituksen lausunnosta sekä valittajan hallinto-oikeudelle esittämistä opintojaksojen tutkintovaatimuksista ja kelpoisuuskokeen vaatimuksista ilmenee, että valittajan suorittaman kelpoisuuskokeen vaatimukset ovat suppeammat kuin valittajalta täydentävinä opintoina vaadittujen oikeusnotaarin tutkintoon kuuluvien vastaavien alueiden pakollisten aineopintojen vaatimukset. Opetushallitus oli siten voinut harkintavaltansa nojalla määrätä valittajalle päätöksessä mainitut täydentävät opinnot kysymyksessä olevan tutkinnon Suomessa suoritettavaan oikeustieteen maisterin tutkintoon rinnastamisen edellytyksenä.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot