Hallinto-oikeuden päätös oikeasta verovelvollisesta - osakkeet olivat lahjoituksen johdosta vaihtaneet omistajaa osingonjaosta päättäneen yhtiökokouksen jälkeen


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Helsingin HAO 28.12.2018 18/0869/3
Henkilökohtaisen tulon verotus - Osinko - Omistussuhteiden muutos - Osakkeiden lahjoitus - Osingonjakopäätös - Osingon maksaminen - Oikea verovelvollinen
Diaarinumero: 02430/18/8101
Taltionumero: 18/0869/3
Antopäivä: 28.12.2018

Verovuosi 2011.

Asiassa oli kysymys siitä, kenen tulona osakeyhtiön jakama osinko tuli verottaa, kun osakkeet olivat lahjoituksen johdosta vaihtaneet omistajaa osingonjaosta päättäneen yhtiökokouksen jälkeen, mutta ennen kuin osinko oli ollut nostettavissa.
Hallinto-oikeus katsoi, että kun osakkeiden lahjoittaja ei ollut pidättänyt itselleen osinko-oikeutta tai muutakaan oikeutta ja kun osinko oli ollut nostettavissa vasta osingonmaksupäivänä niille osakkeenomistajille, jotka olivat olleet merkittyinä osakasluetteloon osingon maksamispäivää edeltävän päivän päättyessä, osinko oli osakkeet lahjana saaneen eikä ne lahjoittaneen henkilön saamaa osinkotuloa.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot