Formula 1 Unkarin GP -kisojen ajankohta siirtyi - matkanjärjestäjällä ei ollut velvollisuutta palauttaa lentolippujen muutoksesta perittyä maksua

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Asiasssa esitetyn perusteella matkustajilla ei ollut ollut oikeuttaa peruuttaa matkaa eikä T:lla ollut tällä perusteella velvollisuutta palauttaa lentolippujen muutoksesta perittyä maksua. Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut hyvitystä.

TK ja viisi muuta matkustajaa ostivat 6.9.2016 T:n verkkopalvelusta lennot ja hotellimajoituksen sisältävän valmismatkan Unkariin 21.7.–23.7.2017. Matkan hinta oli 477,73 euroa henkilöltä. Matkustajien tarkoituksena oli mennä katsomaan Formula 1 Unkarin GP -kisoja Budapestiin. TK sai 10.12.2016 tietää, että Unkarin osakilpailu alkaa vasta 28.7.2017. T ei antanut TK:lle oikeutta peruuttaa matkaa kuluitta, vaan vetosi matkasopimukseen sovellettaviin erityisehtoihin. Lentoliput saatiin kuitenkin muutettua toiseen ajankohtaan, mistä aiheutui matkustajille yhteensä 2 102,58 euron kulut.
Vaatimukset TK vaatii, että T hyvittää lentolippujen muutoskulut, joiden määrä on 335,43 euroa henkilöltä.
Liput Formula 1 -kisaan ostettiin hungaroinfo.com -sivuston kautta, missä kisaviikonlopuksi oli merkitty 21.7.–23.7.2017. Varaussivustolta tuli 10.12.2016 sähköposti, jossa ilmoitettiin kansainvälisen autourheiluliiton FIA:n siirtäneen Unkarin osakilpailun ajankohtaa seuraavaan viikonloppuun. TK oli seuraavana päivänä yhteydessä T:iin. Asian selvittelyyn kului kaksi kuukautta ja lopulta vastaus oli, että mitään ei ole tehtävissä, koska matkassa noudatetaan erityisehtoja. Hotellimajoitus saatiin peruttua noin 200 euron korvausta vastaan, mikä on hyväksyttävissä. Lentoja ei voinut peruuttaa, joten ne jouduttiin muuttamaan seuraavalle viikonlopulle, mistä aiheutui yli 2 000 euron lisäkustannus.
TK viittaa yleisiin valmismatkaehtoihin, joiden mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa matka viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle toimistokulut. T ei ole esittänyt mitään perusteltua syytä erityisehtojen käyttämiselle.
Vastaus T toteaa, että tapauksessa on sovellettu Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 1.3. mukaisesti erityisehtoja, joita noudatetaan lento+hotelli -matkoissa. Ennen varauksen vahvistamista asiakas on hyväksynyt T:n matkaehdot. Niissä todetaan T:n noudattavan lentoyhtiöiden/hotellien/junayhtiöiden varaussääntöjä. Ehdoissa todetaan, että peruutuksiin ja muutoksiin sovelletaan toimittajan (lentoyhtiön/hotellin) ehtoja. Kyseisistä ehdoista riippumatta yrityksellä T on oikeus periä hinnaston mukainen korvaus.
Erityisehdot perustuvat yleisten valmismatkaehtojen kohtaan 1.3. jossa mainitaan kuljetusmuotoa koskevat poikkeukselliset määräykset, kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot perusteena erityisehtojen käyttämiselle. Asiakkaalta normaalissa lento+hotelli -matkan peruutustilanteessa veloitettu kulu perustuu lentoyhtiön ja hotellin T:lta veloittamiin todellisiin kuluihin eli kuluihin, jotka palveluntarjoajat (lentoyhtiö/hotelli) veloittavat T:lta ehtojensa mukaisesti peruutustilanteessa. Asiakkaan matkavahvistuksella on seuraava maininta: "Hotellien peruutus-, muutos ja takaisinmaksuehdot vaihtelevat hotellikohtaisesti." Varausvahvistuksessa mainitaan myös seuraavaa: "Tärkeää! LIPPUJEN SÄÄNNÖT Useat matkaliput eivät ole muutos- tai takaisinmaksukelpoisia. Ota yhteys asiakaspalveluumme, mikäli sinulla on kysyttävää varaustasi koskevista säännöistä."
Tässä tapauksessa sekä lento- että hotellivaraus olivat palveluntarjoajien määrittelemien ehtojen puolesta peruutuskelvottomia. T ei ole myöskään myynyt tai välittänyt osana matkapakettia lippuja kyseiseen urheilutapahtumaan.
Asiakasta yritettiin auttaa tilanteessa ja hotellista saatiin poikkeuslupa hyvittää majoituksen hinta vähennettynä toimistokuluilla. Lentoyhtiöltä saatiin erityislupa muuttaa normaalisti muutoskelvotonta varausta lisämaksua vastaan. Asiakkaalta veloitettiin tästä lentoyhtiön määrittämät kulut sekä T:n hinnaston mukaiset toimistokulut. Muutoksen kokonaishinta asiakkaalle määräytyi tuolloisen lentojen paikkatilanteen sekä T:n toimistokulujen mukaisesti.
Ratkaisu
Valmismatkalain säännökset ja yleiset valmismatkaehdot
Valmismatkalain 15 §:n (938/2008) 1 momentin mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa sopimus, jos:
1) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun tilanteen takia toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta;
2) matkanjärjestäjä on 14 §:n perusteella olennaisesti korottanut matkan hintaa tai tehnyt sopimusehdon perusteella muita olennaisia muutoksia sopimukseen; tai
3) matkustaja on estynyt osallistumasta matkalle häntä kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman takia ja sopimuksen peruuttamiseen on sen vuoksi painava syy.
Matkustajan oikeutta peruuttaa sopimus 1 momentin 3 kohdan perusteella voidaan sopimusehdoissa rajoittaa, jos kustannukset matkan peruuttamisesta jäisivät kokonaan tai pääasiassa matkanjärjestäjän kannettaviksi sen vuoksi, että matkaa ei voi saada myydyksi toiselle matkan yksilöllisyyden, erityisluonteen tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia.
Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 1.3. mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa valmismatkalain kanssa.
Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 4. mukaan matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä seuraavasti: 4.1.a) Viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle etukäteen mainitut toimistokulut.
Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 4.4 mukaan peruutuskulut voivat poiketa kohdissa 4.1. ja 5.1. mainituista, jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.) Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on ilmoitettava erityisehdoissa.
Yleisten valmismatkaehtojen kohdissa 5. ja 6. on valmismatkalain 15 §:ää vastaavat sopimusehdot koskien matkustajan oikeutta peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi ja matkustajan oikeutta peruuttaa matka matkanjärjestäjän tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi.
T:n matkaehdot
Matkustajat ovat saaneet matkaan sovellettavat T:n yleiset matkaehdot, jotka he ovat hyväksyneet varausvahvistuksen yhteydessä. Niiden kohdassa "LENNOT + HOTELLI -erityisehdot, jotka koskevat lento+hotelli -pakettien varaamista" todetaan seuraavaa:
"Peruutukset ja muutokset
Peruutuksiin ja muutoksiin sovelletaan toimittajan (lentoyhtiö/hotelli) ehtoja. Kyseisistä ehdoista riippumatta yrityksellä T on oikeus periä hinnaston mukainen korvaus."
Arviointi peruutusoikeudesta tässä tapauksessa
T:llä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 1.3. perusteella oikeus käyttää erityisehtoja valmismatkaan, jossa matkanjärjestäjä joutuu varaamaan matkustajan valitseman reittilennon ja hotellimajoituksen niiden toimittajilta ilman peruutusoikeutta, eikä matkustajien varaamaa matkaa voi myydä uudelleen. T:n erityisehtojen mukaan peruutuksiin ja muutoksiin sovelletaan lentoyhtiön ja hotellin ehtoja. Tässä tapauksessa sekä lentoyhtiön että hotellin ehdot ovat olleet sellaisia, ettei peruutusoikeutta ole. T:n erityisehdot eivät tässä tapauksessa rajoita matkustajien valmismatkalain mukaisia oikeuksia, sillä valmismatkalain säännökset eivät anna matkustajille oikeutta peruuttaa matkaa nyt kyseessä olevan syyn nojalla.
Erityisehtojen soveltamisen ei voida katsoa johtavan tässä tapauksessa kohtuuttomuuteen kuluttajan kannalta. Peruutuksen syynä ei ollut sairastuminen tai siihen rinnastettavissa oleva ylivoimainen este. Matkustajat olivat varanneet matkan ennen kuin kansainvälinen autourheiluliitto FIA oli vahvistanut F1-kilpailukalenterin kaudelle 2017. Tästä huolimatta he olivat ostaneet peruutus- ja muutosmahdollisuuden sisältävän matkan sijaan edullisemmat lentoliput ja hotellimajoituksen, joihin ei sisältynyt mahdollisuutta muutoksiin.
Edellä esitetyn perusteella matkustajilla ei ole ollut oikeuttaa peruuttaa matkaa eikä T:lla ole tällä perusteella velvollisuutta palauttaa lentolippujen muutoksesta perittyä maksua.
Lautakunta ei suosita hyvitystä.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – Sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus