Finlex.fi: Autojen sähköiset rekisteröintitodistukset käyttöön marraskuussa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Paperiset rekisteröintitodistukset jäävät historiaan marraskuun puolivälissä. Kotimaassa auton rekisteritiedot tarkistetaan jatkossa sähköisistä tietojärjestelmistä, mutta ulkomailla ajettaessa paperinen todistus on pidettävä mukana. Tulosteen saa maksutta Liikenteen turvallisuusvirastosta Trafista

Bussien, kuorma-autojen ja perävaunujen paperista rekisteröintitodistusta on pidettävä mukana ajoneuvossa vuoden 2016 loppuun. Tämän jälkeen myös raskaan liikenteen todistukset ovat sähköisiä.
Valtioneuvosto antoi asetuksen ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta torstaina 15. lokakuuta.
Ajoneuvolain muutos ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetus tulivat voimaan 16. marraskuuta 2015.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto