Finanssivalvonta muistuttaa: Pankkitunnusten ja mobiilivarmenteiden hakeminen asiointipisteistä onnistuu vuoden 2019 alusta alkaen vain passin tai henkilökortin avulla – muutokset eivät koske tunnusten ja varmenteiden sähköistä hakua


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Vuoden 2019 alusta alkaen ajokortti ei enää sovellu henkilöllisyyden todentamiseen vahvojen sähköisten tunnistusvälineiden hakemisen yhteydessä asioitaessa fyysisissä asiointipisteissä ensimmäistä kertaa. Tällaisia vahvoja sähköisiä tunnistamisvälineitä ovat pankkien verkkopankkitunnukset, teleyritysten mobiilivarmenteet ja henkilökortin kansalaisvarmenteet. Lakimuutoksesta johtuen asiakkaalla tulee olla asiointipaikalla tapahtuvaa ensitodentamista varten joko poliisin myöntämä voimassa oleva passi tai henkilökortti.

Vahvaa sähköistä tunnistamista koskevan lakimuutoksen tavoitteena on parantaa vahvan sähköisen tunnistamisen turvallisuutta. Lakimuutoksella ei ole vaikutusta verkkopankkitunnusten, teleyritysten mobiilivarmenteiden ja henkilökortin kansalaisvarmenteiden hakemiseen sähköisesti. Henkilöllä on jatkossakin mahdollisuus hakea sähköisesti uutta vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä, jos hänellä on jo olemassa oleva vahva sähköinen tunnistusväline ja uuden tunnistusvälineen myöntäjä on mahdollistanut tunnistusvälineen hakemisen sähköisesti. Lakimuutoksella ei ole myöskään vaikutusta ajokortin muuhun käytettävyyteen. Voimassa oleva ajokortti kelpaa 1. tammikuuta 2019 jälkeenkin monissa muissa tilanteissa iän ja henkilöllisyyden todentamiseen.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot