Finanssivalvonnan kannanotto Uudistetun maksupalveludirektiivin (PSD2)-siirtymäajan tilanteesta

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Uudistetun maksupalveludirektiivin (PSD2) edellyttämät muutokset maksupalvelu- ja maksulaitoslakiin tulevat voimaan Suomessa pääosin 13.1.2018. Direktiivin nojalla annetaan myös komission asetus teknisistä sääntelystandardeista asiakkaan vahvasta tunnistamisesta ja turvallisesta kommunikaatiosta. Asetus tulee voimaan 18 kk kuluttua sen julkaisusta virallisessa lehdessä. Tällä hetkellä asetuksen odotetaan tulevan voimaan syksyllä 2019

Kansallisten lainmuutosten ja komission asetuksen eriaikaiset voimaantulot tuovat haasteita sekä pankeille toteuttaa uudet rajapinnat uusille maksupalveluille että palveluntarjoajille alkaa tarjota uusia maksupalveluita asiakkaille.
Kannanotossa Finanssivalvonta linjaa, mikä on palveluntarjoajille sallittua toimintaa siirtymäajalla.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies