Europan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto: Uusi julkaisu tasa-arvolainsäädäntöyksiköltä todistustaakasta

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Julkaisussa käsitellään käytännön ongelmia koko Euroopan laajuisesti sekä kansallisella tasolla. Lisäksi raportissa kommentoidaan viimeaikaisia Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuja todistustaakasta

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto