Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä: neuvosto valmis aloittamaan Eurodac-neuvottelut

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Neuvosto hyväksyi valtuutuksen neuvotella Euroopan parlamentin kanssa Eurodac-asetuksen uudelleenlaadinnasta

Uudistuksen tarkoituksena on mukauttaa ja vahvistaa Eurodac-järjestelmää sekä laajentaa sen soveltamisalaa niin, että helpotetaan palautuksia ja autetaan torjumaan laitonta muuttoliikettä.

Uusi ehdotus nykyisessä muodossaan laajentaa soveltamisalaa niin, että jäsenmaiden olisi mahdollista tallentaa ja etsiä biometrisiä tietoja kolmansien maiden kansalaisista tai kansalaisuudettomista henkilöistä, jotka eivät hae kansainvälistä suojelua ja jotka oleskelevat laittomasti EU:ssa, jotta heidät voitaisiin tunnistaa palauttamista ja takaisinottoa varten. Soveltamisalan laajentamisen ja sen, että lainvalvontaviranomaisten on helpompi päästä Eurodaciin, pitäisi auttaa jäsenmaita ylläpitämään turvallisuutta EU:ssa.

Sen lisäksi, että jäsenmaat voivat kerätä uuden biometrisen tiedon eli kasvokuvan, ne voivat myös tallentaa Eurodaciin aakkosnumeerisia lisätietoja kuten henkilöiden nimiä, syntymäaikoja, kansalaisuuksia, henkilötietoja tai matkustusasiakirjoja.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto