Euroopan unionin tuomioistuin: Oikeudenkäyntitilastot 2017: vireille pantuja asioita on jälleen yli 1 600

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Unionin tuomioistuin on saavuttanut taasviime vuosien hyvät tuloksensa, ja unionin yleisen tuomioistuimen tuloksia leimaa sekä ratkaistujen asioiden lukumäärän kasvaminen että menettelyjenkeston tuntuva lyheneminen

Jo toisena peräkkäisenä vuonna unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa on pantu vireille yli 1 600 asiaa.Vuonna 2017 näiden kummankin tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettiin yhteensä 1656 asiaa. Vuonna 2017 näissä kummassakin tuomioistuimessa saatettiin päätökseen asioita lähes yhtä monta kuin niitä pantiin niissä vireille eli 1594 asiaa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies