Euroopan unionin neuvosto: Yleisten asiakirjojen vapaa liikkuvuus: neuvosto vahvisti yhteisymmärryksen EP:n kanssa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Pysyvien edustajien komitea (Coreper) hyväksyi 21. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin kanssa sovitun kompromissipaketin asetuksesta, jolla helpotetaan kansalaisten vapaata liikkuvuutta yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevia vaatimuksia EU:ssa

Asetuksen tavoitteena on yksinkertaistaa menettelyjä esitettäessä toisessa jäsenvaltiossa yleisiä asiakirjoja väestörekisteriasioissa, kuten syntymän, kuoleman, avioliiton ja parisuhteen rekisteröimisen yhteydessä, tai yleisiä asiakirjoja todisteeksi merkinnättömästä rikosrekisteriotteesta. Asetus kattaa myös yleiset asiakirjat, joita EU-kansalaisia voidaan vaatia esittämään, mikäli he haluavat äänestää ja/tai asettua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa tai kunnallisvaaleissa.

Asetuksen ansiosta ei tarvita laillistamista tai muita muodollisuuksia, mikä edistää osaltaan suoraan kansalaisten Euroopan luomista.

"Olen hyvin tyytyväinen siihen, että Coreper vahvisti tänään puheenjohtajavaltio Luxemburgin ja Euroopan parlamentin saavuttaman yhteisymmärryksen. Olen vakuuttunut siitä, että väline tuottaa lisäarvoa ja hyötyä kaikille. Sillä on erityisen tärkeä vaikutus kansalaisiin, joiden täytyy hoitaa asioita rajojen yli. Se helpottaa heidän jokapäiväistä elämäänsä merkittävästi", totesi Luxemburgin oikeusministeri ja neuvoston puheenjohtaja Félix Braz.

Seuraavat vaiheet

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan hyväksyttyä kompromissipaketin 12. marraskuuta 2015 lainsäädäntötekstit palaavat neuvostoon joulukuussa 2015 poliittisen yhteisymmärryksen vahvistamiseksi. Sen jälkeen lingvistijuristit viimeistelevät ne ennen kuin neuvosto vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantansa.

Tämän jälkeen Euroopan parlamentin täysistunto äänestää teksteistä toisessa käsittelyssä.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto