Euroopan unionin neuvosto: Sähköiset maksupalvelut: neuvosto ja EP yhteisymmärrykseen päivitetyistä säännöistä

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Pysyvien edustajien komitea hyväksyi 4. kesäkuuta 2015 neuvoston puolesta Euroopan parlamentin kanssa sovitun kompromissin direktiivistä, jolla pyritään kehittämään edelleen sähköisten maksujen EU:n laajuisia markkinoita

Direktiiviin sisällytetään ja sillä kumotaan nykyinen maksupalveludirektiivi (direktiivi 2007/64/EY), joka oli oikeusperustana EU:n laajuisten maksujen sisämarkkinoiden luomiselle.Sähköisen kaupankäynnin muutosten huomioon ottaminen

Tarkistetulla direktiivillä mukautetaan olemassa olevia sääntöjä uusiin ja innovatiivisiin maksupalveluihin, muun muassa verkko- ja mobiilimaksuihin. Sillä määritellään kattavat säännöt, joiden tavoitteena on varmistaa entistä turvallisempi maksuympäristö erityisesti käytettäessä etäpalveluja. Direktiivillä luodaan myös yhtenäisempi ja tehokkaampi kehys kansallisten viranomaisten toteuttamaa valvontaa varten.

Sen jälkeen kun alkuperäinen maksupalveludirektiivi hyväksyttiin vuonna 2007, sähköisessä kaupankäynnissä on kehitetty innovatiivisia keinoja maksujen suorittamiseen. Yleensä niillä luodaan ohjelmistosilta kauppiaan verkkosivun ja maksajan pankin verkkopankkipalvelun välille verkkomaksujen käynnistämiseksi tilisiirtojen perusteella. Tällaiset palvelut sisältyvät nyt hyväksyttyyn direktiiviin. Nämä palvelut mahdollistavat sen, että maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja (jonka hallussa käyttäjän varat eivät missään vaiheessa ole) voi vakuuttaa maksunsaajan siitä, että tiettyyn maksutapahtumaan tarvittavat varat ovat käytettävissä tilillä ja että maksutapahtuma on käynnistetty.

Direktiivissä säädetään myös tilitietopalveluja koskevan toiminnan kattavasta valvontajärjestelmästä. Nämä palvelut tarjoavat maksupalvelunkäyttäjälle muun muassa kootusti reaaliaikaista tietoa yhdestä tai useammasta maksutilistä, joita yksi tai useampi maksupalveluntarjoaja ylläpitää. Tällöin maksupalvelunkäyttäjä voi saada kokonaiskuvan rahoitustilanteestaan välittömästi kulloisenakin ajankohtana turvallisessa ympäristössä.

Turvalliset verkkomaksut

Samanaikaisesti direktiivillä pyritään vahvistamaan verkkomaksuihin ja uusien markkinatoimijoiden tarjoamien palvelujen käyttöön liittyviä turvatoimia. Sillä varmistetaan asiakkaan vahva tunnistaminen kunkin liiketapahtuman kohdalla. Uusi vahvistettu valvontajärjestelmä parantaa entisestään alan turvallisuustasoa ja kuluttajansuojaa.

Seuraavat vaiheet

Neuvoston puheenjohtajavaltio pääsi asiasta kompromissiratkaisuun parlamentin kanssa 5. toukokuuta 2015. Neuvosto oli vahvistanut kantansa joulukuussa 2014. Parlamentin on nyt hyväksyttävä direktiivi ensimmäisessä käsittelyssä, niin että neuvosto voi hyväksyä sen, kunhan sen kaikki kielitoisinnot on viimeistelty.

Kun direktiivi on hyväksytty, jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään.