Euroopan unionin neuvosto: Neuvosto hyväksyi 20. huhtikuuta 2015 asetuksen, jossa asetetaan enimmäistasot pankki- ja luottokorttimaksuista veloitettaville siirtohinnoille.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Tarkoituksena on vähentää vähittäiskauppiaiden ja kuluttajien kustannuksia ja helpottaa EU:n laajuisten maksumarkkinoiden luomista. Asetuksen ansiosta korttien käyttäjillä on entistä enemmän tietoa maksuvälineitä valitessaan.

Kortinhaltijan pankki veloittaa vähittäiskauppiaan pankilta siirtohinnan joka kerta, kun kuluttaja maksaa kortilla. Kuluttajat eivät useinkaan ole tietoisia tällaisista maksuista, mutta vähittäiskauppiaille ja viime kädessä kuluttajille ne maksavat kymmeniä miljardeja euroja vuodessa. Siirtohintojen taso vaihtelee paljon jäsenvaltioiden välillä, mikä luo esteitä EU:n sisämarkkinoille.

Pankki- ja luottokorttien katot

Seuraavia siirtohintojen enimmäistasoja aletaan soveltaa 6 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta:

Kaikki luottokorttitapahtumat: 0,3% tapahtuman arvosta.Kaikki pankkikorttitapahtumat: 0,2% tapahtuman arvosta. Kotimaisten pankkikorttitapahtumien osalta jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia tapahtumakohtaisen siirtohinnan, joka on enintään 0,05 euroa, yhdistettynä 0,2%:n enimmäistasoon. Ne voivat tehdä näin edellyttäen, että maksukorttijärjestelyn siirtohintojen yhteenlaskettu määrä on enintään 0,2% kotimaisten pankkikorttitapahtumien vuotuisesta kauppa-arvosta kussakin maksukorttijärjestelyssä. Lisäksi viitenä ensimmäisenä soveltamisvuonna jäsenvaltiot voivat soveltaa 0,2%:n enimmäistasoa, joka on laskettu kaikkien kotimaisten pankkikorttitapahtumien vuotuisena painotettuna keskiarvona kussakin maksukorttijärjestelyssä.Kotimaiset maksutapahtumat, jotka eivät ole eriteltävissä pankki- tai luottokorttitapahtumiksi ("yleiskorttitapahtumat"): sama enimmäistaso kuin kotimaisten pankkikorttitapahtumien osalta. Enimmäistasojen ensimmäisen soveltamisvuoden aikana jäsenvaltiot voivat kuitenkin määritellä enintään 30% kotimaisista "yleiskorttitapahtumista" luottokorttitapahtumiksi, joihin sovellettava siirtohintojen enimmäistaso on 0,3% tapahtuman arvosta.

Avoimuus

Uudet säännöt edistävät kilpailua ja helpottavat uusien toimijoiden pääsyä markkinoille, mikä parantaa maksuvälineiden saatavuutta.

Avointen mekanismien ansiosta vähittäiskauppiaat tietävät, minkä tasoisia siirtohintoja niiltä veloitetaan, kun ne hyväksyvät kortteja. Uusien sääntöjen ansiosta niiden on helpompi valita, mitkä maksukortit ne hyväksyvät.

Korttijärjestelyt on usein suunniteltu houkuttelemaan pankkeja laskemaan liikkeeseen omia korttejaan antamalla pankkien periä korkeampia maksuja. Vähittäiskauppiaat siirtävät korttimaksujen hyväksymisestä aiheutuvat kustannukset asiakkailleen nostamalla hintoja. Tietyissä maksukorttijärjestelyissä, jotka ovat pankkien yhteenliittymien johtamia, jäsenpankit sopivat siirtohinnoista monenvälisesti.

Yhteisymmärrys Euroopan parlamentin kanssa

Asetus hyväksyttiin sen jälkeen, kun siitä oli päästy yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin kanssa ensimmäisessä käsittelyssä. Parlamentti hyväksyi sovitun tekstin 10. maaliskuuta 2015.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto