Euroopan parlamentti: Tiukempia sääntöjä rahanpesun estämiseksi

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Uuden rahanpesun vastaisen direktiivin tarkoitus on edistää toimia veropetoksia ja terrorismin rahoitusta vastaan. Parlamentti hyväksyi samassa yhteydessä myös uudet varainsiirtojen jäljittämistä helpottavat säännöt

Tiedot yritysten tosiasiallisista omistajista on kirjattava keskitettyihin rekistereihin, joihin viranomaisilla ja muilla oikeutetun perusteen omaavilla henkilöillä on pääsy, todetaan säännöissä, jotka parlamentti hyväksyi keskiviikkona 20.5. Parlamentti ja neuvosto ovat päässeet säännöistä alustavaan sopuun jo aiemmin.Neljännessä rahanpesun vastaisessa direktiivissä (AMLD) edellytetään ensimmäistä kertaa, että EU-maat ylläpitävät rekisteriä yritysten ja muiden yhteisöjen tosiasiallisista omistajista. Vaatimus tietojen keräämisestä rekistereihin ei ollut osa komission alkuperäistä esitystä, mutta se lisättiin sääntöihin parlamentin jäsenten vaatimuksesta.

Uusissa säännöissä edellytetään myös esimerkiksi pankkeja, tilintarkastajia, asianajajia, kiinteistönvälittäjiä ja kasinoita ilmoittamaan asiakkaiden epäilyttävistä liiketoimista.“Oikeutettu etu” – pääsy keskitettyjen rekistereiden tietoihin

Keskitetyn rekisterin tietoihin on taattava pääsy toimivaltaisille viranomaisille ja rahanpesun selvittelykeskuksille rajoituksetta. Myös ilmoitusvelvollisille (esim. pankeille) sekä muille henkilöille on myönnettävä pääsy tietoihin tietyissä tilanteissa (heiltä voidaan kuitenkin vaatia sähköistä kirjautumista ja heiltä voidaan veloittaa maksu hallinnollisten kulujen kattamiseksi).Rekisterin tietoihin pääsyä pyytävien henkilöiden ja järjestöjen on osoitettava että rahanpesu, terrorismin rahoitus ja niiden esirikokset, kuten lahjonta sekä verorikokset ja -petokset, koskevat niiden oikeutettuja etuja.

Näiden henkilöiden saatavilla on oltava tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevista tiedoista vähintään nimi, syntymäkuukausi ja -vuosi, kansalaisuus, asuinmaa sekä hallussa olevan omistusosuuden luonne ja laajuus. Jäsenvaltiot voivat evätä pääsyn näihin tietoihin ainoastaan tapauskohtaisesti poikkeustapauksissa.Trustien kaltaisten järjestelyjen tietoihin on pääsy ainoastaan toimivaltaisilla viranomaisilla ja rahanpesun selvittelykeskuksilla.

“Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt”Säännöissä tarkennetaan myös “poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön” määritelmää. Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on tavanomaista korkeampi riski poliittisesta asemasta johtuen altistua korruptiolle. Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä ovat esimerkiksi valtionpäämiehet, ministerit, korkeimpien oikeuksien tuomarit, parlamenttien jäsenet sekä heidän perheidensä jäsenet.

Liikesuhteissa poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden kanssa on toteuttava lisätoimenpiteitä ja selvitettävä mm. liikesuhteeseen liittyvien varojen alkuperä, direktiivissä todetaan.Varainsiirtojen jäljitettävyys

Parlamentin jäsenet hyväksyivät samassa yhteydessä varainsiirtoa koskevan asetuksen, jonka tavoitteena on parantaa maksajien, maksunsaajien ja heidän varojensa jäljitettävyyttä.

Seuraavaksi

EU-maiden on saatettava rahanpesua koskeva direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä kahden vuoden kuluessa. Varainsiirtoa koskeva asetus astuu voimaan kaikissa jäsenmaissa 20 päivää sen jälkeen kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto