Euroopan muuttoliikeverkosto: Vapaaehtoisesta paluusta tiedottaminen: kuinka tavoittaa laittomasti maassa oleskelevat henkilöt, jotka eivät ole viranomaisten tiedossa - Suomen kansallinen raportti

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Tutkimuksen aiheena on vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta tiedottaminen laittomasti maassa oleskeleville henkilöille. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, jotka oleskelevat maassa viranomaisten tietämättä

Suomen kansallisessa raportissa käydään läpi käytännöt Suomen osalta. Suomessa laittomasti ja viranomaisten tietämättä oleskelevien lukumäärä on suhteellisen pieni eikä tiedottamistoimia ole kohdistettu erityisesti tälle ryhmälle. Raportti on kuitenkin erityisen ajankohtainen Suomessa 1.7.2015 voimaan tulleen vapaaehtoista paluuta koskevan lakimuutoksen vuoksi, jota myös tässä raportissa käsitellään. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI)

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto