Euroopan komission - Merkittävimmät yhteisöveron kiertämisessä käytetyt porsaanreiät tukkivat uudet EU:n säännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Kaikkien EU-maiden on 1. tammikuuta 2019 alkaen sovellettava uusia oikeudellisesti sitovia väärinkäytösten vastaisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat suurten monikansallisten yritysten harjoittaman veron kiertämisen päämuotoihin
Säännöt perustuvat OECD:n vuonna 2015 laatimiin veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja (BEPS) koskeviin maailmanlaajuisiin standardeihin, ja niiden pitäisi estää voittojen valumista EU:n ulkopuolelle, jossa näitä voittoja ei veroteta.

Pääkohdat ovat seuraavat:
kaikki EU-maat verottavat voittoja, jotka on siirretty sellaisiin alhaisen verotuksen maihin (ulkomaisia väliyhtiöitä koskevat säännöt), joissa yrityksellä ei ole todellista taloudellista toimintaa ;
EU-maat rajoittavat sellaisten nettokorkomenojen määrää, jotka yritys voi vähentää veronalaisesta tulostaan, estääkseen yrityksiä korottamasta korkoja liikaa verojen minimoimiseksi (korkorajoituksia koskevat säännöt);
EU-maat voivat puuttua veron kiertämiseen silloin, kun muita veron kiertämisen vastaisia sääntöjä ei voida soveltaa (yleinen väärinkäytöksiä koskeva sääntö).
Lisäksi säännöt, joilla estetään yrityksiä välttelemästä verojen maksamista käyttämällä hyväkseen kahden eri EU-maan verokohtelun eroavuuksia, ja toimenpiteet, joilla varmistetaan jäsenvaltion alueelta siirretyn teollis- ja tekijänoikeuksien kaltaisen omaisuuden arvonnousun verottaminen kyseisessä maassa, tulevat voimaan 1. tammikuuta 2020.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot