Euroopan komissio: Vihapuhetta torjutaan verkossa – komission aloite tuottaa tulosta, uusia verkkoalustoja mukaan

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Tietotekniikkayritykset ovat poistaneet keskimäärin 70 prosenttia niille ilmoitetusta laittomasta vihapuheesta. Tämä käy ilmi kansalaisjärjestöjen ja julkisten tahojen toteuttamasta kolmannesta arvioinnista, jossa tarkasteltiin verkossa levitettävän laittoman vihapuheen torjuntaa koskevien käytännesääntöjen täytäntöönpanoa

Facebook, Twitter, YouTube ja Microsoft sitoutuivat toukokuussa 2016 käytännesääntöihin, joilla pyritään estämään tällaisen sisällön leviämistä Euroopassa. Kolmas arviointikierros osoitti, että yritykset ovat enenevässä määrin täyttämässä sitoumustaan poistaa suurin osa laittomasta vihapuheesta vuorokauden kuluessa. Eräitä muita haasteita on kuitenkin vielä jäljellä. Erityisesti järjestelmällinen palaute käyttäjille puuttuu.

Instagram ja Google+ ilmoittivat tänään, että ne ryhtyvät soveltamaan käytännesääntöjä. Näin sääntöjen piiriin kuuluvien toimijoiden määrä kasvaa.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies