Euroopan komissio: Komission ehdotus EU:n sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta perustuu oikeudenmukaisuuteen

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Euroopan komissio esitti 13.12 ehdotuksen EU:n sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen tarkistamisesta

Ehdotus on osa komission vuoden 2016 työohjelmaa ja komission pyrkimyksiä helpottaa työvoiman liikkuvuutta, varmistaa oikeudenmukainen kohtelu liikkuville työntekijöille ja veronmaksajille ja tarjota paremmat välineet jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyötä varten. Ehdotuksella nykyaikaistetaan nykyisiä sääntöjä ja varmistetaan, että ne ovat oikeudenmukaisia, selkeitä ja helpompi panna täytäntöön.

Ihmisten vapaa liikkuvuus ei olisi mahdollista ilman sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia EU:n sääntöjä. Nämä säännöt takaavat sen, etteivät ihmiset menetä sosiaaliturvaansa muuttaessaan toiseen EU-jäsenvaltioon. Säännöt ovat olleet voimassa vuodesta 1959, ja ne saatetaan säännöllisesti ajan tasalle, jotta ne soveltuisivat tarkoitukseensa ja vastaisivat sosiaalista ja taloudellista todellisuutta EU:ssa.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto