Euroopan komissio: Komissiolta 16 aloitetta digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Internet ja digitaaliteknologia mullistavat maailmaa. Ne vaikuttavat kaikkiin elämänaloihin ja jokaiseen elinkeinoon. Euroopan on oltava mukana muutoksessa ja avattava digitaalitaloudesta tarjoutuvat mahdollisuudet ihmisille ja yrityksille. Tähän tarvitaan EU:n sisämarkkinoiden voimaa

Euroopan komissio on tänään paljastanut tarkat suunnitelmansa digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi. Tämä on yksi nykyisen komission painopistealueista.Nykyiset sähköisen toiminnan esteet haittaavat kuluttajia tavaroiden ja palvelujen hankinnassa. Vain 15 prosenttia kuluttajista tekee verkko-ostoksia toisesta EU-maasta. Internetyritykset ja aloittelevat yritykset eivät pysty hyödyntämään kaikkia verkon tarjoamia kasvumahdollisuuksia: vain 7 prosenttia pk-yrityksistä myy tuotteitaan kotimaansa ulkopuolelle (lisää numerotietoja tietosivuilla).Siksi yritykset ja viranomaiset eivät saa digitaalisista välineistä täyttä hyötyä.

Digitaalisten sisämarkkinoiden tarkoitus on purkaa sääntelystä johtuvat raja-aidat ja yhdistää vihdoinkin 28 kansallista markkina-aluetta yhtenäisiksi sisämarkkinoiksi. Kunnolla toimivat digitaaliset sisämarkkinat voisivat kasvattaa EU:n taloutta jopa 415 miljardilla eurolla vuodessa ja luoda satoja tuhansia työpaikkoja.

Tänään hyväksyttyyn digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan kuuluu useita ensi vuoden loppuun mennessä toteutettavia kohdennettuja toimia (ks. liite). Strategia rakentuu kolmen pilarin varaan: 1) Kuluttajien ja yritysten digitaalisten tuotteiden ja palvelujen saantia parannetaan koko Euroopassa. 2) Luodaan suotuisat ja tasapuoliset olosuhteet digitaaliverkoille ja innovatiivisille palveluille. 3) Maksimoidaan digitaalitalouden kasvupotentiaali

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto