Euroopan komissio käynnistää uuden aloitteen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Euroopan komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi EU:ssa

Komissio tulee toteuttamaan seuraavat keskeiset toimet:

Asetetaan altistumisen raja-arvot tai muita toimenpiteitä seitsemälle uudelle syöpää aiheuttavalle kemikaalille. Tämä ehdotus ei ainoastaan hyödytä työntekijöiden terveyttä vaan asettaa myös työnantajille ja valvontaviranomaisille selkeäksi tavoitteeksi altistumisen välttämisen.Autetaan yrityksiä, erityisesti pien- ja mikroyrityksiä, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien sääntöjen noudattamisessa. On näyttöä siitä, että yksi kolmesta mikroyrityksestä ei arvioi työpaikan riskejä. Siksi julkaisemme tänään työnantajille ohjeistuksen, jossa on käytännön vinkkejä riskinarvioinnin helpottamiseksi ja sen tehostamiseksi. Se sisältää neuvoja siitä, miten käsitellä nopeasti lisääntyviä työterveys- ja työturvallisuusriskejä, kuten psykososiaalisia, ergonomisia tai ikääntymiseen liittyviä riskejä. Tavoitteena on myös lisätä ilmaisten verkkopohjaisten välineiden saatavuutta, jotka auttavat pien- ja mikroyrityksiä riskinarviointien tekemisessä.Komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa vanhentuneiden sääntöjen poistamiseksi tai päivittämiseksi seuraavien kahden vuoden aikana. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja vähentää hallinnollista rasitusta työntekijöiden suojelusta tinkimättä. Tämän nykyaikaistamisen tulisi myös tukea parempaa käytännön toteutusta.

EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudelleenarviointi sekä karsinogeeni- ja mutageenidirektiiviin tehdyt muutokset kuuluvat komission meneillään olevaan työhön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin luomiseksi.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies