Euroopan komissio: Euroopan muuttoliikeagenda etenee

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Komissio hyväksyy tänään ensimmäiset ehdotukset osana muuttoliikkeen hallinnan parantamiseen tähtäävää komission kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Ne ovat jatkoa kaksi viikkoa sitten esitetylle Euroopan muuttoliikeagendalle

Euroopan komissio esittää tänään useita erilaisia konkreettisia toimenpiteitä nykyisiin muuttoliikehaasteisiin vastaamiseksi:

Sisäiset siirrot: Hätätilannemekanismi Italian ja Kreikan auttamiseksi: Euroopan komissio ehdottaa, että käytetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua hätätilannejärjestelmää. Se aktivoidaan ensimmäistä kertaa, jotta voidaan perustaa hätätilanteissa käytettävä sisäisten siirtojen järjestelmä Italian ja Kreikan auttamiseksi. Tätä järjestelmää sovelletaan kansainvälistä suojelua tarvitseviin syyrialaisiin ja eritrealaisiin, jotka saapuivat joko Italiaan tai Kreikkaan 15. huhtikuuta 2015 jälkeen tai jotka saapuvat mekanismin käynnistämisen jälkeen. Yhteensä 40 000 henkilöä pitäisi siirtää Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenvaltioihin jakoperusteen (ks. liite 1 ja 2) mukaan seuraavien 2 vuoden aikana. Tämä vastaa noin 40:tä prosenttia kaikista selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevista turvapaikanhakijoista, jotka saapuivat näihin kahteen maahan vuonna 2014. Komissio on valmis samaan myös muiden jäsenvaltioiden, esimerkiksi Maltan, kohdalla, jos yhtäkkiset siirtolaisvirrat koettelevat niitä. Jäsenvaltioille myönnetään 6 000 euroa kutakin niiden alueelle siirrettyä henkilöä kohden.Uudelleensijoittaminen: Komissio on antanut suosituksen, jossa se pyytää jäsenvaltioita sijoittamaan uudelleen 20 000 EU:n ulkopuolella oleskelevaa selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa henkilöä (UNHCR:n määritelmän mukaisesti) seuraavien 2 vuoden aikana jakoperusteen (ks. liite 3) mukaan. Ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot voivat saada taloudellista tukea. EU tukee tätä 50 miljoonalla eurolla vuosina 2015 ja 2016.EU:n toimintasuunnitelma siirtolaisten salakuljetuksen torjumiseksi: Vuosia 2015–2020 koskevassa suunnitelmassa on konkreettisia toimia siirtolaisten salakuljetuksen estämiseksi. Tällaisia toimia ovat mm. luettelon laatiminen epäilyttävistä aluksista, foorumien perustaminen yhteistyön lisäämiseksi ja tietojen vaihtamiseksi rahoituslaitosten kanssa sekä yhteistyö internetpalvelujen tarjoajien ja sosiaalisen median kanssa, jotta voidaan havaita ja poistaa nopeasti sellainen internetsisältö, jolla salakuljettajat mainostavat palvelujaan.Ohjeet sormenjälkien ottamiseksi: Siirtolaisilta on otettava järjestelmällisesti sormenjäljet EU:hun saapumisen jälkeen, jotta yhteinen turvapaikkajärjestelmä toimisi tehokkaasti. Komission yksiköt ovat julkaisseet jäsenvaltioille ohjeet parhaista käytänteistä sormenjälkien ottamiseksi vasta saapuneilta kansainvälistä suojelua hakevilta henkilöiltä. EASO:n, Frontexin ja Europolin ryhmät tekevät paikan päällä yhteistyötä. Tavoitteena on selvittää nopeasti tulijoiden henkilöllisyys, rekisteröidä heidät, ottaa heidän sormenjälkensä ja arvioida suojelun tarvetta.Julkinen kuuleminen sinistä korttia koskevan direktiivin tulevaisuudesta: Komissio haluaa parantaa EU:n nykyistä sinisen kortin järjestelmää. Sillä pyritään helpottamaan ammattitaitoisen työvoiman tuloa EU:hun, mutta sitä käytetään harvoin. Julkisessa kuulemisessa sidosryhmiä pyydetään kertomaan mielipiteensä EU:n sinisestä kortista ja tekemään parannusehdotuksia. Sidosryhmiä ovat mm. siirtolaiset, työnantajat, valtion laitokset, ammattijärjestöt, kansalaisjärjestöt ja työvoimatoimistot.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto