Euroopan komissio - Digitaaliset sisämarkkinat: EU:n neuvottelijat sopivat parannuksista tv- ja radiosisällön saatavuuteen verkossa valtioiden rajojen yli


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvottelijat ovat 13.12.2018 päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tv- ja radio-ohjelmien tekijänoikeuksia koskevan lainsäädäntöehdotuksen pääkohdista:
Eurooppalaisten lähetystoiminnan harjoittajien on helpompi näyttää tiettyjä ohjelmia suorina tv-lähetyksinä tai tuoda ne jälkikäteen saataville verkossa ja edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien on helpompi välittää entistä useampia radio- ja televisiokanavia. Tämä on tärkeä askel kohti täysin toimivia digitaalisia sisämarkkinoita.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot