EU:n tuomioistuimen tuomio yhteisön oikeuden periaatteista

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Ennakkoratkaisupyyntö – Syrjintäkiellon periaate – SEUT 18 artikla – Unionin kansalaisuus – SEUT 20 artikla – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 63 artikla – Pääomien vapaa liikkuvuus – Tieliikenne – Asianomaisessa jäsenvaltiossa asuvat kuljettajat – Velvollisuus esittää poliisin suorittamassa tarkastuksessa paikan päällä näyttö siitä, että toisessa valtiossa rekisteröityjen ajoneuvojen käyttö on sääntöjenmukaista

Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Szombathelyn hallinto- ja työtuomioistuin, Unkari).
Ennakkoratkaisupyyntö koskee SEUT 18 artiklan ja SEUT 20 artiklan 2 kohdan a alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Benjámin Dávid Nagy ja Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (Vasin läänin pääpoliisilaitos, jäljempänä pääpoliisilaitos) ja jossa on kyse sellaisen kansallisen säännöstön rikkomisesta määrätystä hallinnollisesta sakosta, joka koskee ulkomaisilla rekisterikilvillä varustetun ajoneuvon käyttämistä Unkarin alueella Unkarissa asuvan henkilön toimesta.

Unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

SEUT 63 artiklan 1 kohta on esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan kyseessä olevan jäsenvaltion tieliikenneverkostossa voidaan liikkua lähtökohtaisesti ainoastaan sellaisilla ajoneuvoilla, joilla on kyseisen jäsenvaltion myöntämät hallinnollinen lupa ja rekisterikilvet, ja jonka mukaan on niin, että jos joku kyseisessä jäsenvaltiossa asuva henkilö haluaa vedota tästä säännöstä sillä perusteella sallittuun poikkeukseen, että hän käyttää toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen mainitun ajoneuvon käyttöoikeuden haltijan hänen käyttöönsä antamaa ajoneuvoa, hänen on sen uhalla, että hänelle määrätään välittömästi ja ilman mahdollisuutta saada vapautusta sakko, joka on samansuuruinen kuin rekisteröintivelvollisuuden noudattamatta jättämisestä määrättävä sakko, voitava esittää poliisin suorittamassa tarkastuksessa paikan päällä näyttö siitä, että hän täyttää kyseessä olevassa kansallisessa säännöstössä asetetun kaltaiset edellytykset tämän poikkeuksen soveltamiselle.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto