EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudenkäynnin kestosta EU:n yleisessä tuomioistuimessa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

EU velvoitettiin korvaamaan yli € 50 000 vahinkoja Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne nimisille yrityksille seurauksena oikeudenkäynnin kohtuuttomasta kestosta EU:n yleisessä tuomioistuimessa

Asiassa kantajina olivat Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Saksa) ja Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Ranska) ja vastaajana Euroopan unionin tuomioistuin.

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta toteamaan Euroopan unionin sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun sen johdosta, että unionin yleisessä tuomioistuimessa käyty oikeudenkäynti ei ole täyttänyt vaatimuksia asian ratkaisemisesta kohtuullisessa ajassa. Kanteensa tueksi kantajat vetosivat kanneperusteeseen, joka koskee Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toisen kohdan rikkomista sen johdosta, että asian käsittely unionin yleisessä tuomioistuimessa on kestänyt kohtuuttoman kauan ja, että kantajien perusoikeutta saada asiansa ratkaistuksi tuomioistuimessa kohtuullisessa ajassa on siten loukattu. Unionin lainvastaisen menettelyn johdosta kantajat vaativat, että Euroopan unioni velvoitetaan maksamaan asianmukainen ja täysimääräinen korvaus aiheutuneista aineellisista ja aineettomista vahingoista.

Tässä ratkaisussa tuomioistuin totesi, että EU:lle voi syntyä sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta seuraavien edellytysten täyttyessä: (1) toimielimen toiminta on ollut lainvastaista, (2) todellista vahinkoa on aiheutunut ja (3) toimielimen toiminnan ja väitetyn vahingon on oltava syy-yhteydessä toisiinsa.

Tässä asiassa Eu:n tuomioistuin katsoi, että oikeudenkäynnin kohtuuton kesto 46 kuukautta verrattuna tavanomaiseen kestoon 26 kuukautta oli aiheuttanut sekä aineellista vahinkoa (pankkitakauksen maksamiskuluja) että aineetonta vahinkoa (epävarmuuden jatkumista). Asian käsittely oli ollut keskeytyksissä kirjallisen vaiheen jälkeen 20 kuukautta ennen suullisen käsittelyn aloittamista.

Kantajien vaatimukset yhteensä 3 881038 euroa -määrästä aineettomia korvauksia koskevat vaatimukset olivat 500 000 euroa- eivät kuitenkaan menestyneet täysimääräisesti. Aineettomista vahingoista määrättiin korvattavaksi 5 000 euroa ja aineellisista vahingoista 47 064,33 euroa.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies