EU:n oikeusministerien tavoitteena tehostaa sähköisen todistusaineiston saatavuutta rikosten selvittämistä varten

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

EU:n oikeusministerikokouksessa esillä vierastaistelijat ja rikosoikeus tietoverkoissa

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 27.-28. maaliskuuta Brysselissä. Oikeusasioissa Suomea edustaa pysyvä edustaja, suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve. Oikeusministeriöstä kokoukseen osallistuu kansliapäällikkö Asko Välimaa.

Neuvostossa keskustellaan jäsenvaltioihin palaavien terrorististen vierastaistelijoiden ilmiöön liittyvistä kysymyksistä. Ministerit vaihtavat kokemuksia ja tietoa käytännöistä, joita jäsenvaltioissa on kehitetty ilmiöön vastaamiseksi. Esillä on mm. tietojenvaihdon tehostaminen Eurojustin kanssa sekä EU:n yhteistyö kolmansien maiden, erityisesti Turkin kanssa.

EU:ssa hyväksyttiin äskettäin terrorismin torjumista koskeva direktiivi. Sillä yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöä niin, että jäsenvaltioissa on uusina rikoksina kriminalisoitava mm. matkustaminen terrorismitarkoituksessa ja sen rahoittaminen sekä terrorismiin liittyvän koulutuksen vastaanottaminen. Suomessa lainsäädäntöä muutettiin joulukuussa 2016 niin, että matkustaminen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten ja sen rahoittaminen ovat rangaistavia.

Lisäksi kokouksessa keskustellaan rikosoikeuden käytön tehostamisesta tietoverkoissa yhteistyön lisäämisen ja koordinaation parantamisen näkökulmasta. Tavoitteena on tehostaa sähköisen todistusaineiston saatavuutta rikosten selvittämistä varten. Lisäksi valmistellaan käytännön toimenpiteitä asiantuntemuksen parantamiseksi ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi tietojen salaukseen (kryptaus) liittyviin rikostutkinnan haasteisiin vastaamiseksi. Tasapainoa tarvitaan yhtäältä rikostorjunnan tehokkuuden ja toisaalta perusoikeuksien turvaamisen ja tietosuojan välillä.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies