EU haluaa puuttua terroristiseen verkkosisältöön lainsäädännöllä

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

EU:ssa pohditaan keinoja parantaa mahdollisuuksia tunnistaa ja poistaa verkkosisältöä, joka yllyttää terroristisiin tekoihin. Euroopan komissio esittää lainsäädäntöä, jolla torjuttaisiin terroristisen verkkosisällön leviämistä internetissä. Komission ehdotus sisältää velvoitteita sekä internetpalveluiden tarjoajille että jäsenmaille. Valtioneuvosto antoi 15. marraskuuta eduskunnalle kirjelmän komission asetusehdotuksesta.

Komissio ehdottaa, että toimivaltainen viranomainen (esimerkiksi poliisi) voisi määrätä internetpalvelun tarjoajan poistamaan terroristisen verkkosisällön. Internetpalvelun tarjoajalla tarkoitetaan esimerkiksi sosiaalisen median verkkoalustoja kuten Facebookia ja Twitteriä, mutta myös pienempiä toimijoita. Palveluntarjoajan tulisi poistaa terroristinen sisältö tunnin kuluessa tai estää siihen pääsy ja ilmoittaa tästä viranomaiselle. Poistettu sisältö tulisi säilyttää kuuden kuukauden ajan mahdollista tutkintaa tai valitusprosessia varten.
Asetusehdotus velvoittaa internetpalvelun tarjoajat suojaamaan aktiivisesti palvelunsa terroristisen sisällön levittämistä vastaan. Palveluntarjoajien on myös annettava selvitys toimintapolitiikastaan terroristisen sisällön torjumiseksi ja julkaistava vuosittain raportti toimistaan. Tavoitteena on selkeä ja harmonisoitu EU-lainsäädäntö, jonka avulla terroristiseen verkkosisältöön voidaan puuttua niin, että kansalaisten perusoikeuksiin kajotaan mahdollisimman vähän. Asetus koskee ainoastaan terroristista verkkosisältöä; esimerkiksi vihapuhe on rajattu sen ulkopuolelle.
Tähän asti internetpalvelun tarjoajat ovat vastanneet viranomaisten pyyntöihin puuttumalla terroristiseen sisältöön vapaaehtoisuuden pohjalta. Komission mukaan vapaaehtoisuuteen perustuvat toimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä, koska kaikki palveluntarjoajat eivät ole osallistuneet toimintaan. Toimien laajuus, kattavuus ja tahti eivät ole myöskään olleet riittäviä.
Komission mukaan viimeaikaiset terrori-iskut ovat osoittaneet, että terroristit voivat käyttää internetiä hyödykseen terrori-iskujen suunnittelussa, värväyksessä, terroristisen toiminnan valmistelussa sekä pelon lietsomisessa. Internetin väärinkäyttö korostaa verkkoalustojen yhteiskuntavastuuta suojella käyttäjiään terroristisen sisällön näkemiseltä ja muilta vakavilta turvallisuusriskeiltä, joita tällainen sisältö aiheuttaa koko yhteiskunnalle.
Asiakirjoja
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä (VN)
U 98/2018 ja käsittelytiedot eduskunnassa

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus