Ennakkopäätös ihmiskaupan tunnusmerkistön täyttymisestä

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KKO:2015:89 Ihmiskauppa

Syytteen mukaan A oli erehdyttämällä B:tä yhtiönsä toiminnan luonteesta ja käyttämällä hyväksi B:n hänestä riippuvaista asemaa ja turvatonta tilaa värvännyt B:n yksityisesityksiin, joissa B oli tanssinut asiakkaiden edessä alasti. Lisäksi A oli syytteen mukaan värvännyt 17-vuotiaan C:n esiintymään striptease-esityksissä ja yksityisesityksessä.

Hovioikeus hylkäsi syytteen B:hen kohdistuneesta törkeästä ihmiskaupasta, koska A ei ollut erehdyttänyt B:tä ihmiskauppasäännöksessä tarkoitetulla tavalla ja koska B ei myöskään ollut ollut säännöksessä tarkoitetuin tavoin A:sta riippuvaisessa asemassa tai turvattomassa tilassa. Sitä vastoin hovioikeus katsoi A:n syyllistyneen C:hen kohdistuneeseen ihmiskauppaan.

Kysymys ihmiskaupan tunnusmerkistön täyttymisestä.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto