EIT:lta raportti uusien muotomääräysten soveltamisesta ja tiivistelmä tavallisista virheistä valittamisessa EIT:lle

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

EIT:lta raportti uusien muotomääräysten soveltamisesta ja tiivistelmä tavallisista virheistä valittamisessa EIT:lle

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on julkaissut hyödyllisiä asiakirjoja henkilöille ja näiden asiamiehille, jotka ovat valittamassa EIT:een.

EIT muutti omia prosessisääntöjään (Rules of Court) 1.1.2014 alkaen, ja suurimmat muutokset koskivat valitusten määrämuotoja sekä ns. kuuden kuukauden sääntöä. Aikaisemmin valitukset saattoivat olla melko muotovapaita, vaikka valituksen tekemistä EIT:n lomakkeella toivottiin, mutta nykyisin valitukset edellytetään tiukasti tehtäväksi EIT:n valituslomakkeilla. Lisäksi valitusten pituutta on tiukasti rajoitettu.
Kuuden kuukauden säännössä tapahtui muutos sikäli, että aikaisemmin myös epätäydellisen valituksen lähettäminen kuuden kuukauden sisällä viimeisestä kansallisesta ratkaisusta riitti katkaisemaan valitukselle asetetun kuuden kuukauden määräajan, kunhan täydellinen valitus lähetettiin pian tämän jälkeen. Nykyisin, mikäli valitus on epätäydellinen, se lähtökohtaisesti hävitetään liitteineen, ja valittajan edellytetään lähettävän uusi, täydellinen valitus kuuden kuukauden määräajan sisällä. Vasta kun täydellinen valitus on lähetetty, katkeaa kuuden kuukauden määräaika.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto