Eduskunnan kirjasto: Tietopaketti (LATI) lahjusrikoksia koskevien lakien uudistamisesta

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Lakihanke lahjusrikossäännösten uudistamisesta on vireillä. Oikeusministeriön työryhmä on arvioinut Suomen saamia suosituksia korruption torjunnan tehostamiseksi ja muita lahjusrikossääntelyn uudistustarpeita

Eduskunnan kirjastossa on tätä lakihanketta koskevaan tietopakettiin koottu linkit korruptioon liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin ja niiden käsittelyyn eduskunnassa. Tietopaketista pääsee myös GRECOn (Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin) ja OECD:n Suomea koskeviin suosituksiin ja maaraportteihin.

Lisäksi tietopaketissa on viittauksia oikeusministeriön aineistoihin ja muiden maiden lainsäädäntöön sekä paljon viitteitä aiheenmukaiseen tutkimukseen ja kirjallisuuteen.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto