Avustuksen palautusehto oli pätevä myös konkurssitilanteessa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

KKO:2016:100 Konkurssi - Konkurssivalvonta - Riitautettua saamista koskeva oikeudenkäynti

Kansaneläkelaitos oli myöntänyt avustuksia sairaalaa ylläpitäneelle säätiölle. Avustuspäätöksissä olevan ehdon mukaan varat oli palautettava Kansaneläkelaitokselle, jos avustuksen saanut laitos siirtyy toiselle omistajalle, sen toiminta lopetetaan tai sitä olennaisesti muutetaan. Säätiö asetettiin konkurssiin.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että palautusehto sitoi säätiön konkurssipesää.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies