Asianosainen oli hyväksynyt virheellisesti määrätyn välimiesoikeuden puheenjohtajan - tuomiota ei kumottu.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Asianosainen oli hyväksynyt virheellisesti määrätyn välimiesoikeuden puheenjohtajan - tuomiota ei kumottu.

THO:2017:2 Välimiesmenettely – Välitystuomion kumoaminen

Välimiesoikeuden puheenjohtajana toiminutta välimiestä ei ollut asetettu asianmukaisessa järjestyksessä. Välimiesmenettelyn asianosaisen katsottiin kuitenkin menettelyllään luopuneen vetoamasta mainittuun seikkaan, minkä vuoksi sen vaatimus välitystuomion kumoamisesta hylättiin.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies