Asianomistajalle maksettiin oikeudenkäynnin viivästymishyvitystä sen perusteella, milloin hän oli esitutkinnassa ilmoittanut vaativansa korvausta

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

I-SHO:2018:2 Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenkäynnin kesto - Viivästymishyvitys

Rikosasian asianomistaja oli vaatinut valtiolta hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisen vuoksi. Hovioikeus katsoi, että oikeudenkäynnin kestona huomioon otettava aika alkoi asianomistajan osalta siitä hetkestä, jona tämä oli esittänyt rikokseen perustuvan vahingonkorvausvaatimuksensa esitutkinnassa.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies