Asiakirjojen muodollisia hyväksymismenettelyjä yksinkertaistetaan


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevaa EU:n asetusta aletaan soveltaa 16. helmikuuta 2019.
11. lokakuuta eduskunnalle annetulla lakiesityksellä lainsäädäntöön tehtäisiin asetuksen edellyttämät täydentävät säännökset.
Asetusta sovelletaan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten antamiin yleisiin asiakirjoihin, joilla vahvistetaan muun muassa syntymä, kuolema, nimi, avioliitto, rekisteröity parisuhde, vanhemmuus, adoptio, asuinpaikka, kansalaisuus sekä merkinnätön rikosrekisteriote. Näitä asioita koskeva asiakirja olisi hyväksyttävä ilman niin sanottua apostille-todistusta, kun se esitetään toisen jäsenvaltion viranomaiselle.
Asetuksen mukaisesti perustetaan jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välinen hallinnollinen yhteistyöjärjestelmä. Keskusviranomaisten tehtävänä on antaa apua viranomaisten tietopyyntöihin. Suomessa keskusviranomainen olisi Väestörekisterikeskus. Lisäksi jäsenmaissa otetaan käyttöön tiettyihin yleisiin asiakirjoihin liitettävät monikieliset vakiolomakkeet, joita käytetään käännösapuna.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot