Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan Poliisi ei saa tutkia poliisimiehen tekemäksi epäiltyjä rikoksia

asianajaja – asianajotoimisto – lakiasiaintoimisto –Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy –  lakitoimisto – lakimies

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kahden rikoskomisarion huomiota velvollisuuteen noudattaa  annettua ohjeistusta ja esitutkintalakia  poliisimiehiä koskevien rikosilmoitusten käsittelyssä.

Kantelija oli tehnyt rikosilmoituksia, joissa hän kertoi useiden nykyisten ja entisten poliisimiesten syyllistyneen rikolliseen menettelyyn häntä kohtaan. Asioissa tutkinnanjohtajina toimineet rikoskomisariot olivat tehneet tutkinnan päätökset vastoin Poliisihallituksen antamaa ohjettaja javoimassa olevaa esitutkintalakia.
Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, ettei poliisilla ollut toimivaltaa ratkaista kysymystä esitutkinnan aloittamisesta, vaan asiat olisi tullut siirtää Valtakunnansyyttäjänviraston harkittavaksi. Saadusta selvityksestä kävi ilmi, että poliisilaitoksella oli aiemminkin ollut kantelijan tekemien tutkintailmoitusten käsittelyn osalta epäselvyyttä lainmukaisista toimintatavoista. Siksi apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi näkemyksensä myös poliisilaitoksen tietoon.

asianajaja – asianajotoimisto - rikosoikeus – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus –  liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot