AOA: Esitutkinta viivästyi aiheettomasti ministerin epäillyssä rikosasiassa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

AOA piti tutkittavan rikoksen vanhentumisvaaraa sellaisena seikkana, joka tulee ottaa huomioon tutkintajärjestelyissä.

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja arvostelee Helsingin poliisilaitosta silloisen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän epäillyn petoksen tutkinnasta. Lapin poliisilaitoksen virka-apupyyntökuulustelua ei hoidettu Helsingin poliisilaitoksella ilman aiheetonta viivästystä. Viivästyksen vuoksi esitutkintapöytäkirja valmistui niin myöhään, että syyteharkintaa ei ehditty suorittamaan.

Rikosilmoituksen tekijä ei ole tiedossa

Lapin poliisilaitoksella kirjattiin 8.7.2015 tuntemattoman henkilön ilmoittamana rikosilmoitus silloisen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän epäillystä petoksesta. Tekoajaksi kirjattiin 30.9.2009 - 3.11.2010. Tämän perusteella epäillyn rikoksen syyteoikeus olisi vanhentunut 3.11.2015.

Helsingin poliisilaitoksen virka-apu viivästyi

Lapin poliisilaitoksen tutkija sopi puhelinkeskustelussa 17.7.2015 Mäntylän kanssa, että epäillyn kuulustelu suoritetaan virka-apuna Helsingin poliisilaitoksen toimesta. Virka-apupyynnöstä oli soitettu Helsingin poliisilaitokselle etukäteen. Helsingin poliisilaitoksella virka-apupyyntö kirjattiin 22.7.2015.

Helsingin poliisilaitoksella viivästys johtui osin siitä, että poliisi antoi rikoksesta epäillyn ja tämän avustajan hoitaa asiaa heidän aikataulunsa mukaisesti. Ensimmäinen 18.8.2015 toimitettavaksi sovittu kuulustelu oli epäillyn avustajan pyynnöstä peruttu. AOA toteaa, että tiedossa olleen syyteoikeuden vanhenemisvaaran johdosta epäilty olisi tullut kutsua kuulusteluun heti uutena ajankohtana.

Osin viivästys johtui siitä, että virka-apuasian tutkija Helsingissä oli kaksi viikkoa vuosilomalla.

AOA piti tutkittavan rikoksen vanhentumisvaaraa sellaisena seikkana, joka tulee ottaa huomioon tutkintajärjestelyissä. Tutkijan vuosiloma ei ole hyväksyttävä peruste esitutkinnan aiheetonta viivästystä arvioitaessa. Tutkinta olisi tullut järjestää niin, että asiaa hoitaa joku muu tutkijan vuosiloman aikana.

Kuulustelu toteutui 15.10.2015 ja esitutkintapöytäkirja valmistui 30.10.2015, minkä vuoksi syyteoikeus asiassa vanheni.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös 1065/4/16 on julkaistu kokonaisuudessaan (suomeksi) oikeusasiamiehen verkkosivuilla,

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies