Aluehallintovirastot esittävät hallitusohjelman mukaisia hankkeita digitalisaation edistämiseksi

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Aluehallintovirastot ovat koonneet yhteisen esityksen kehittämistoimenpiteistä ja hanke-ehdotuksista digitalisaation edistämiseksi virastojen palvelutoiminnassa

Digihankkeita on aluehallintovirastoissa suunniteltu ja toimeenpantu koko 2010-luvun ajan vilkkaasti. Kokemuksena tästä ja aiemmasta kehitystyöstä on, että hankkeet tulisi koota suurempiin kokonaisuuksiin ja päällekkäistyön välttämiseksi ne tulisi toteuttaa tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten, erityisesti ohjaavien tahojen kanssa. Aluehallintovirastot esittävätkin, että esitykset kootaan neljään erilliseen kehittämisalueeseen palvelutyypin mukaisesti.Erityistä huomiota on kiinnitettävä yhteisiin ratkaisuihin sitoutumiseen, valmisteluvastuisiin ja ohjaukseen sekä digihankkeiden viemiseen käytännön työhön jotta tavoitellut hyödyt realisoituvat – AVIen työ kytkeytyy kansallisiin ratkaisuihin joiden toimeenpanossa on päästävä eteenpäin.

Ensimmäinen kehittämisalue liittyy kanteluhin, valituksiin ja oikaisupyyntöihin. Näissä kaikissa on sama tavoite muuttaa prosessit sähköiseksi.

Toinen kehittämisalue koostuu luvista ja rekisteröinneistä. Hankkeissa on pääasiallisena tavoitteena muuttaa myös lupaprosessi sähköiseksi. Näin saadaan ajallisia säästöjä sekä läpinäkyvyyttä ja henkilöstöresursseja voidaan kohdentaa substanssityöhön, kuten valvontatyö.

Kolmas kehittämisalue liittyy valvontaan. Älykäs asiakaslähtöinen valvonta –hanketta on suunniteltu jo aiemmin ja on mukana vuoden 2015 hankesalkussa. Tämä hanke sisältää selkeän pohjan aluehallintovirastojen valvontatyön kehittämiselle. Sen osalta on tarpeellista arvioida yhteensovittaminen sekä kantelujen että lupien sähköisten asiointien kehittämishankkeisiin.

Neljännessä kehittämisalueessa selvitetään portaaleja ja muita toimintamalleja, jotka edistävät AVIen sisäisen työn tehostamista.

Aluehallintovirastot esittävät, että erilliset samaan lopputulokseen tähtäävät eri hallinnonaloja koskevat esitykset kootaan yksiin hankekokonaisuuksiin ja toteutetaan vaiheittain.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto