Virkistysalueeeksi kaavoitettua vesijättöä ei saanut lunastaa asuinkiinteistöön

29.01.2015

Virkistysalueeeksi kaavoitettua vesijättöä ei saanut lunastaa asuinkiinteistöön

KKO:2015:8 Kiinteistönmuodostamislaki - Vesijättö - Lunastamisen edellytykset

Asuinkiinteistön omistaja haki kiinteistönsä kohdalla olevan vesijätön lunastamista. Asemakaavan mukaan vesijättö oli osa yleistä lähivirkistysaluetta, johon kuuluivat kaikki kaava-alueen rannat.

Korkein oikeus katsoi, ettei vesijättö huomattavasti haitannut kiinteistön käyttöä kaavan mukaisena rakennuspaikkana. Vesijättöä voitiin lisäksi käyttää kaavan tarkoittamalla tavalla kunnan omistaman naapurikiinteistön kautta. Kiinteistönmuodostamislain 60 §:ssä säädetyt lunastamisen kiinteistökohtaiset edellytykset eivät täyttyneet.