Tullista kantelu oikeuskanslerille autoverojen palautuksesta

08.02.2015

Oikeuskansleri on saanut kantelun Suomen tullin toimista. Taloussanomien mukaan tullia syytetään virheellisestä menettelystä, kun se ei ole itse ryhtynyt omatoimisesti palauttamaan väärin maksettuja veroja kansalaisille.

Korkein hallinto-oikeus antoi 19. päivä joulukuuta 2014 päätöksen käytetyille tuontiautoille määrätystä veroprosentista.

Verotuksesta valittaneet voittivat jutun, mutta korvausten saaminen vaati ripeää toimintaa, koska muutoksenhakuaika vuonna 2011 tehdyistä verotuspäätöksistä päättyi joulukuun viimeinen päivä. Tullin mukaan verovelvollisten oli itse haettava muutosta verotukseensa.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen jätetyssä kantelussa tullia syytetään virheellisestä menettelystä ja autoverolain 68. pykälän velvoitteiden laiminlyömisestä, kun se ei ole ryhtynyt itse päätösten oikaisuun.

Taloussanomissa haastatellun kantelijan mukaan tulli sai viime vuoden kahtena viimeisenä viikkona vain 4 500 oikaisuvaatimusta, kun autoverotuspäätöksiä tehtiin vuonna 2011 yli 27 000.

– Tämä tarkoittaa karkeasti laskien sitä, että noin 20 000 autoverovelvollista on saanut mahdollisesti väärän päätöksen, eivätkä he ole osanneet tai ymmärtäneet valittaa saamastaan autoverotuspäätöksessä, mies arvioi lehden mukaan kantelussaan.

Taloussanomien niin ikään haastatteleman autoverolakimies Petteri Snellin mukaan kantelija on täysin oikeassa Tullin menettelyn virheellisyydestä.

– Laki lähtee siitä, että Tullin täytyy automaattisesti lähteä korjaamaan päätöksiään. Tehkööt vaikka ylitöitä, Snell sanoo ja viittaa pykälään 68.