Suomessa tutkintonsa suorittaneiden työnhaku helpottuu

06.02.2015

Suomessa tutkintonsa suorittaneet kolmansien maiden kansalaiset voivat jatkossa saada vuoden pituisen oleskeluluvan työnhakua varten. Nykyisin oleskelulupa on kuusi kuukautta.

Valtioneuvosto esitti ulkomaalaislain muutosten vahvistamista tänään ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki huomenna 6.2.Tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia jäädä työskentelemään Suomeen valmistumisen jälkeen. Lakimuutos on osa hallituksen syksyllä 2013 sopimaa rakennepoliittista ohjelmaa.

Ulkomaalaislakia muutetaan myös niin sanotun työnantajasanktiodirektiivin kansallisen toimeenpanon täsmentämiseksi. Direktiivi koskee maassa laittomasti oleskelleita ja työskennelleitä kolmansien maiden kansalaisia. Direktiivin tarkoituksena on kieltää EU:n alueella laittomasti oleskelevien henkilöiden työhönotto ja näin ehkäistä laitonta maahanmuuttoa.

Kolmannen maan kansalaisen tilapäistä oleskelulupaa voidaan jatkaa siihen asti, kunnes hänelle kuuluvat, perityksi saadut palkkasaatavat on maksettu. Oleskeluluvan jatko koskee niitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat työtä tehdessään olleet alaikäisiä tai työskennelleet erityistä hyväksikäyttöä osoittavissa työoloissa.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1. huhtikuuta 2015.