Perheenjäsenet tuomittiin avunannosta velallisen rikokseen, kun sallivat varojen siirron tileilleen

04.02.2015

KKO:2015:10 Velallisen rikos - Velallisen epärehellisyys - Törkeä velallisen epärehellisyys Rikokseen osallisuus - Avunanto Tahallisuus

A oli käyttänyt K Oy:ssä tosiasiallista määräysvaltaa ja ilman hyväksyttävää syytä luovuttanut yhtiön omaisuutta siirtämällä varoja yhtiön pankkitililtä yhtiössä työskennelleiden puolisonsa B:n ja poikansa, yhtiön ainoan osakkeenomistajan ja hallituksen jäsenen C:n pankkitileille. A:n menettely oli aiheuttanut yhtiön maksukyvyttömäksi tulemisen ja oleellisesti pahentanut maksukyvyttömyyttä. B ja C olivat suostuneet siihen, että A sai käyttää heidän tilejään. Osalla tileille siirretyistä varoista oli maksettu A:lle, B:lle ja C:lle kuulunutta palkkaa. Kysymys siitä, oliko B:n ja C:n menettelyssä kysymys avunannosta törkeään velallisen epärehellisyyteen ja täyttyikö heidän osaltaan avunantorikoksen edellyttämä tahallisuus.