Maksuehtolakiin esitetään muutosta

23.01.2015


Hallitus esittää, että maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saisi ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Nykyisin vastaava aikaraja on 60 päivää
Esitetyllä muutoksella lyhennettäisiin yritysten välisiä maksuaikoja rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta tarpeen mukaan sopia halutun pituisista maksuajoista.

Esitys kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 22. tammikuuta.

Tarkoituksena on saada sopijapuolina olevat yritykset nykyistä laajemmin kiinnittämään huomiota pitkiä maksuaikoja koskeviin sopimusehtoihin. Ehdotettu 30 päivän raja myös kuvastaa nykyistä lakia paremmin sitä, millaista maksuaikaa voidaan yleensä pitää yritysten välillä epätavallisen pitkänä.

Esitetty lainmuutos parantaisi erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten asemaa.