Kuluttajan tekemän osamaksukaupan tilitys voitiin toimittaa tuomioistuimessa

29.01.2015

HelHO:2014:13 Osamaksukauppa Tuomioistuimen toimivalta Yleinen tuomioistuin vai virka-apu

Kysymyksessä olevassa asiassa ei ole edes väitetty, että osamaksusopimus olisi tehty vastoin pakottavia kuluttajansuojalain 7 luvun 10 ja 11 §:n säännöksiä. Kun kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:ssä tai muuallakaan kuluttajansuojalaissa ei ole säädetty, ettei kannetta osamaksukauppalain mukaisesta tilityssaatavasta saa ajaa yleisessä tuomioistuimessa, ei estettä osamaksukauppalain 9 ja 12 §:n sekä niitä koskevan korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 1987:133 oikeusohjeen soveltamiselle ole.

Edellä mainituilla perusteilla hovioikeus katsoo, että korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä KKO 1987:133 ilmenevän oikeusohjeen mukaisesti tilitys voidaan toimittaa ja siihen perustuva suoritusvelvollisuus määrätä yleisessä tuomioistuimessa.